تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

انتخاب واحد نیمسال بهمن97-96

به اطلاع دانشجویان میرساند بر اساس تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 97-96 زمان ثبت نام و انتخاب واحد به شرح ذیل اعلام می گردد.

ثبت نام و انتخاب واحد:07/11/96 لغایت 12/011/96 

شروع کلاسها : 14/11/96

**حذف و اضافه: 28/11/96 لغایت 03/12/96 

پایان کلاس : 24/03/97 

برگزاری امتحانات: 27/03/97لغایت 07/04/97