تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال مهر97-96

به اطلاع دانشجویان میرساند بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 97-96 زمان ثبت نام و انتخاب واحد به شرح ذیل اعلام می گردد.

ثبت نام و انتخاب واحد: 12/06/96 لغایت 22/06/96 

شروع کلاسها : 25/06/96 –

**حذف و اضافه: 10/07/96 لغایت 13/07/96 

پایان کلاس : 14/10/96 

برگزاری امتحانات: 16/10/96لغایت 28/10/96