لیست رشته های تحصیلی

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پردیس قرچک به شرح ذیل میباشد.

مقطع

رشته تحصیلی

ردیف

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک برق صنعتی

1

کاردانی پیوسته

الکترونیک الکترونیک عمومی

2

کاردانی نا پیوسته

کاردان فنی برق قدرت

3

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

4

کاردانی نا پیوسته

مدیریت بازگارانی

5

کاردانی نا پیوسته

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

6

کاردانی نا پیوسته

آموزش و پرورش ابتدایی

7

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی

8

کاردانی نا پیوسته

تربیت بدنی- مربیگری

9

کاردانی نا پیوسته

حسابداری

10

کاردانی پیوسته

علمی کاربردی حسابداری

11

کاردانی نا پیوسته

کاردان فنی عمران کارهای عمومی

12

کاردانی نا پیوسته

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

13

کاردانی پیوسته

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

14

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی معماری

15

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

16

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری معماری

17

کاردانی پیوسته

مکانیک خودرو مکانیک خودرو

18

کاردانی پیوسته

گرافیک گرافیک

19

کاردانی نا پیوسته

معماری

20

کارشناسی پیوسته

حقوق

21


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل