معاونت آموزشی و دانشجویی

سرپرست معاونت آموزشی ودانشجویی

مشخصات فردی

  نام و نام خانوادگی : علی سهرابی                 

    آدرس: قرچک-خیابان مخابرات-روبروی پارک شادی-ساختمان اداری دانشگاه آزاد پردیس قرچک

تلفن: 021-36141080   داخلی114