آشنایی با پردیس قرچک

پردیس قرچک در سال 1390 و با هدف تجمیع دانشجویان مقاطع کارشناسی  و کاردانی جهت ارائه خدمات مناسب و با کیفیت که اکنون ساختمان اداری آن واقع درقرچک-خیابان مخابرات-روبروی پارک شادی-ساختمان اداری دانشگاه آزاد پردیس قرچک ایجاد گردید .

در ضمن کلیه کلاسهای آموزشی این پردیس دانشگاهی   واقع درخیابان مخابرات -آزاده دهم-مدرسه شهید رجایی برگزار میگردد .از محاسن این پردیس دانشگاهی ارائه دروس مقاطع کارشناسی وکاردانی در روزهای پنج شنبه و جمعه می باشد که به کلیه افرادعلاقه مند به تحصیل اعم از کارکنان ادارات و افراد شاغل امکان استفاده از کلاس به صورت حضوری فراهم می نماید.