زمانبندی انتخاب واحدنیمسال اول ۹۸-۹۷

۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۶:۰۵ کد : ۲۶۹ اخبار آموزشی اطلاعیه واخبار مهم
تعداد بازدید:۳۹۵۴

انتخاب واحد نیمسال اول 98-97

به اطلاع دانشجویان میرساند بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی مدت  زمان ثبت نام (حذف واضافه)انتخاب واحد به شرح ذیل اعلام می گردد.

ث

الف-جدول زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

سال ورود

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

شنبه

10/06/97

94-93

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

یک شنبه

11/06/97

95

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

دوشنبه

12/06/97

96

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

 

ب- جدول زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

سال ورود

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

یک شنبه

18/06/97

94-93

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

دو شنبه

19/06/97

95

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

سه شنبه

20/06/97

96

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

 

ج-جدول زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

سال ورود

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

شنبه

07/07/97

94-93

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

یک شنبه

08/07/97

95

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

دو شنبه

09/07/97

96

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

 


( ۱۵ )

نظر شما :